Monitoring

Kort na de start van dit project, ontvingen we berichten dat het noodzakelijk is om aan "monitoring" te doen. Wat daarmee bedoeld wordt, is dat er regelmatig gekeken moet worden of, en zo ja; welke vleermuizen gebruik maken van de nieuwe vleermuiskasten. 


Logo Aeres.png


In samenwerking met Hogeschool Aeres in Almere is in 2017 een start gemaakt met het opstellen van een plan om die monitoring in te richten. Studenten hebben een bijdrage geleverd aan deze praktijkopdracht in de vorm van:

  • het schrijven van het plan
  • het in het veld tellen van vleermuizen
  • het verzamelen en analyseren van data
  • het vervaardigen van een rapport.

Ook in 2018 zal een op dit eerste onderzoek gebaseerde opdracht worden uitgegeven, waarbij in meer detail zal worden gekeken naar de bewoning: 

  • Welke soorten maken gebruik van de T3-kasten?
  • Wanneer vinden we vleermuizen in de kast?
  • In welke kamer zitten zij en heeft dat een correlatie met de weersomstandigheden?

De Teams

Voor 2017 hebben Djoeah Schiebel, Tyra Timmermans, Ray van Dijk, Jisk van den Ende en Harmen onderzoek gedaan en hun rapport opgeleverd.

Voor 2018 hebben John Dreves, Kim Bobeldijk, Eva Liefveld, Daniël Klaver en Guido Hilgeman de handschoen opgepakt en hun rapport opgeleverd.

Professionals

Ter ondersteuning van het team en hun activiteiten kunnen we terugvallen op de kennis en ervaring met vleermuizen en monitoring van:

JeroenR.jpg

Jeroen Reinhold, Projectmedewerker, projectleider en directeur van Stichting Landschapsbeheer Flevoland.


Ton Eggenhuizen.jpg

Ton Eggenhuizen, Stadsecoloog van Almere en all-round ervaren bron van inspiratie en informatie over de natuur in Flevoland.


Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2019   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER