Vleermuiskasten

Er zijn verschillende soorten vleermuiskasten. De meeste Europese kasten zijn beperkt van afmetingen en worden vaak aan bomen of aan gevels opgehangen. Soms worden er meer permanente voorzieningen getroffen in de gevel van een gebouw of een brug.

Dit soort kasten bieden een beperkt aantal vleermuizen een plekje om te rusten.

In Amerika, bijvoorbeeld, doen ze het anders. Vaak grote, vrijstaande kasten waar soms wel duizenden vleermuizen in complete broedkolonies een permanent onderdak vinden. 

Dit soort kasten staan veelal in afgelegen (natuur-) gebieden.

De T3 kast die wij voor dit project hebben ontwikkeld, vormt een combinatie van het bieden van onderdak aan passanten, maar is ook geschikt voor een beperkte kraamkolonie. Misschien hebben we binnen een paar jaar een eigen Flevoland-vleermuis, die hier het hele jaar door te vinden is.

De kast is van het type "paalkast", met rondom verschillende klimaatzones. De T3 is een meter hoog. De vier zijden hebben ieder drie lagen, met in totaal twaalf kamers die, afhankelijk van het jaargetijde en de stand van de zon, warmte of juist koelte bieden aan de bewoners. 

Vleermuizen kunnen binnen in de kast verhuizen van de ene kamer naar de andere, zonder daarvoor naar buiten te hoeven. Daarvoor staan de kamers onderling met elkaar in verbinding. Het ontwerp lijkt op een "Rocket box", met het verschil dat de T3 meer lagen heeft en de kamers van elkaar gescheiden zijn, waardoor de klimaatzones goed tot hun recht komen.

De kast staat op een stevige paal van drie tot vijf meter hoog, in de buurt van plaatsen waar vleermuizen graag foerageren.

De kasten voor het project worden gemaakt door de werkplaatsen van Landschapsbeheer Flevoland en Staatsbosbeheer, van hout van door Staatsbosbeheer beheerde arealen in de Flevopolders.


Locaties

De Provincie Flevoland is een uitgestrekt gebied met vele mogelijkheden om vleermuiskasten te plaatsen. Dit zijn de locaties waar de kasten staan.
Zelf bouwen

Voor als u zelf een kast wilt maken stellen wij onze bouwtekeningen gratis ter beschikking. Wij horen graag over uw ervaringen met de bouw en de bewoning.


Dit project is een initiatief van René Spaargaren uit Almere © 2015-2019   /   SITE MAP   /   DISCLAIMER